Danske landbebyggelser i 1680’erne

Ny opdateret datasamling om danske landbebyggelser i 1680’erne fra Peder Dam. Bebyggelseskortet består af 12.331 bebyggelsespunkter dækkende Kongeriget Danmark indeholdende ensrettede oplysninger fra Christian 5.s matrikel 1681-1688 mm. Sønderjylland og Bornholm er ikke dækket af matriklen og derfor ikke medtaget i kortet. Kortets oplysninger om bebyggelserne i 1680’erne er primært hentet fra Henrik Pedersens “De danske landbrug” (1928), Karl-Erik Frandsens ”Vang og tægt” (1983) og Peder Dams & Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsens ”Historisk-Geografisk Atlas” (2008). Bebyggelsesnavne og administrative stednavne er ensrettet efter nutidige staveformer. Ejerlavskortet er bearbejdet fra ejerlavskort 1688 fra www.digdag.dk, så der er overensstemmelse med dataenes geografi fra Christian 5.s matrikel.

Download datasættet her

2 tanker om "Danske landbebyggelser i 1680’erne"

Skriv et svar