Kommunikationslandskabet og historiske kort

D. 9. og 10. september 2004 afholdt HisKIS et seminar om “Kommunikationslandskabet og historiske kort” på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Seminaret omhandlede samfærdsel og transport i den præindustrielle tidsalder og mulighederne for at belyse kommunikationsvejene vha. historiske land- og søkort. I programmet var indlagt en halvdags ekskursion skib i Roskilde Fjord-området. Spørgsmål om seminaret og videre forskning i kommunikationslandskabet kan rettes til Jan Bill, Vikingeskibsmuseet.

Dokumenter

Program for “Kommunikationslandskabet og historiske kort”

Foredrag

Jan Bill: Introduktion

Hans Runge Kristoffersen: De ældste postveje (foto)

Hans Runge Kristoffersen: De ældste postveje (manuskript)

Charlotte Lindhardt: Fra studepranger til kofanger

Peter Korsgaard: Landkort og vejkort

Anna-Elisabeth Jensen: Østersøen på kryds og tværs

Peder Gammeltoft: Stednavne

Per Grau Møller: Vendsyssel i 1600 og 1700-tallet

Peder Dam: Videnskabernes Selskabs kort og kommunikationshierakiet