Om HisKIS

HisKIS netværket (Historisk-Kartografisk InformationsSystem) blev oprettet i 2001 som et uformelt forum for forskere, der arbejder aktivt med historiske kort. HisKIS-netværkets formål er at etablere et nationalt netværk for de forskningsinstitutioner og dele af forvaltningen, der anvender historisk kortmateriale, luftfotografier og dertil hørende geo-relaterede data (fx. befolkningstællinger, landbrugs- eller arealstatistik) som et redskab i arbejdet med landskabsrelaterede problemstillinger. Netværkets formål er udvikling af og udbredelse af kendskabet til brugbare data inden for det nævnte forsknings- og forvaltningsmiljø. Centralt i netværkets formål står afholdelse af konference og seminarer samt udvikling af en download-portal hvor digitalt historisk kortmateriale frit kan downloades.

Kontakt os

Interne dokumenter

Styregruppe

Navn Rolle Email
Bernd Münier Medlem bm@muenier.dk
Bo Nissen Knudsen Medlem nissen@hum.ku.dk
Claus Dam Medlem claus.dam@hotmail.com
Flemming Noes-Rasmussen Medlem noes_rasmussen@hotmail.com
Henrik Dupont Medlem hd@kb.dk
Johnny G. G. Jakobsen Medlem jggj@hum.ku.dk
Lars Bagge Hommel-Nielsen Medlem lbni@cowi.dk
Lars Christan Nørbach Medlem lcn-kultur@aalborg.dk
Lars Ewald Jensen Medlem lej@museumlollandfalster.dk
Mette Dahl Hansen Sekretær medh@kb.dk
Morten Stenak Medlem stenak@kulturarv.dk
Morten Wulff webmaster mwi@slks.dk
Peder Dam Medlem pda@odense.dk
Peder Gammeltoft Medlem gammelt@hum.ku.dk
Per Grau Møller kasserer pgm@hist.sdu.dk
Peter Korsgaard Medlem ptk@sdfe.dk
Peter Ritzau Eigaard Medlem PETE@naturerhverv.dk
Stig Roar Svenningsen Formand stsv@kb.dk