Vilkår for anvendelse af data

Vilkår for anvendelse af data hentet fra HisKIS

At digitalisere historisk kortmateriale er en ofte kompliceret og arbejdskrævende opgave. En opgave der kræver stor indsigt i kildematerialet og mange faglige overvejelser og valg.

Regler for anvendelse i artikler eller lignende

De data der stilles til rådighed gennem HisKIS netværket skal derfor krediteres de personer eller institutioner der er anført som ophavsmænd til de pågældende datasæt. Det vil sige, at der i artikler eller anden publikation som drager nytte af eller baserer sig på sådanne data, skal refereres til relevante personer eller organisationer samt til www.HisKIS.dk som sådan.

Regler for anvendelse i online services

Vil man anvende data publiceret på dette websted i forbindelse med online services skal der specifikt refereres til HisKis og ophavsmænd bag de pågældende data. I den forbindelse henvises der til det følgende afsnit.

Kommerciel anvendelse

Under ingen omstændigheder må data hentet fra HisKIS gøres til genstand for salg eller anden kommerciel anvendelse. Et sådan forhold vil blive retsforfulgt.

Spørgsmål vedrørende anvendelse af data hentet fra HisKIS rettes til Netværkssekretæren.