Udskiftningskort og Original-1-kort ca. 1780-1822 – Hvad kan kortene bruges til i dag?

Københavns Universitet Amager d. 23. oktober 2008

Ved forarbejdet til Matriklen af 1844 fik Danmark et helt uforligneligt kortmateriale til belysning af landskabs- og bebyggelsesforhold i tiden omkring år 1800 i form af de såkaldte Original-1-kort (O1-kort). Kortlægningen foregik primært i perioden 1806-1822 og blev udført i målestoksforholdet 1:4.000. Det giver et enestående detaljeret indblik i samtidens arealanvendelse, markskel, vejforløb og bebyggelsesstruktur, samt selve den jordbonitering, som var udgangspunkt for matrikuleringen. Mens nogle af disse kort var nye konstruktioner, bygger mange videre på de såkaldte udskiftningskort fra de forudgående årtier og indeholder dermed også oplysninger om udskiftningsprocessen.

HisKIS-seminaret ”Udskiftningskort og Original-1-kort” finder sted på Københavns Universitet Amager torsdag den 23. oktober 2008 – nærmere oplysninger om tilmelding, deltagergebyr, oplæg samt tid og sted kan ses i selve programmet, der kan downloades herunder.

Dokumeter

Program for “Udskiftningskort og Original-1-kort ca 1780-1822”

Foredrag

Referater af foredragene