Referat seminar 30. maj

Omtale og oplægsholdernes præsentationer kan findes her

 

Mette Dahl, Kongelige Bibliotek,  byder velkommen.

 

Claus Dam, Kulturstyrelsen, beretter om Kulturstyrelsens overvejelser om web-formidling.

Fokus for formidling af fortidsminderne i landskabet. Kort-interface suppleret med tekst, herunder de oprindelige sognebeskrivelser fra Herredsberejsningen.

Forsøger at koble de forskellge universer, bygninger, arkæologi, genstande, kunst.

Skal udvikle systemer der henvender sig til interesserede borgere, administratorer og forskere. Fx XML, WMS WFS til forskere (eller udviklere).

Portalen ‘Alt om Fortidsminder’: en anden af styrelsen portaler, der ikke bruges meget, og søges sammenlagt med Fund og Fortidsminder.

Et af problemerne er (fortsat) integration af web-services, så man kan få dynamiske data i de forskellige portaler, i stedet for statiske data-udtræk.

Mobil-app: har afholdt hack-athon – 48 timer til glade hackere om at producere den bedste kulturarvs-app baseret på vores data-services. Stor succes.

Fremtiden: Crowdsourcing er det store. Stor succes med 1001 Fortællinger. Det kunne udbredes til kort, fx indtegning af fortidsminder. Kulturlandskabet i kunsten: placere landskabskunst på kort. Trap Danmark, 6.udg kunne laves med crowdsourcing.

Publikumsforslag: oversættelse som crowdsourcing.

Peter Korsgaard, Geodatastyrelsen

Frie data fra 1/1 2013. har gjort at de scannede historiske kort nu ligger frit fremme til download, services osv – helt gratis.

Til ikke-georefererede kort er der også kommet en indgang. Portalen er endnu ikke fuldt udbygget – eksempelvis mangler søkort.

Ønsker at supplere offentliggørelse at signaturforklaringer, instrukser, beskrivelser og analyser. Desuden databaser med diverse metadata.

Crowdsourcing, fx georeferering af ældre kort og flyfotos, står pt på standby. Men ideerne er der.

Mette Kia Krabbe Meyer, Kongelige Bibliotek.

Udvælgelse og overvejelser til Europeana.

Europeane er et samarbejde mellem 10 nationalbiblioteker og andre institutioner, der beskæftiger sig med formidling og digitalisering af institutionernernes samlinger. I 2014 går projektet i luften med projektet om 1. verdenskrig.

Kort og billeder skal bruges til at illutstrere historier/beretninger.

I Europeana Collections præsenteres data på en bestemt måde. Der præsenteres en række metadata fra billeder og kort, der udtrækkes fra databasen.

Håber på en bedre kartografisk indgang til beretninger og lokaliteter, især fordi historierne ofte fortæller om folk der flytter sig geografisk.

Lise Gerda Knudsen og Rasmus Halling Lorentzen (Historisk Atlas og Odense Bys Museer)

Atlasset er opstået som et ønske om at kunne samle topografisk data. Nu er det udelukkende et formidlingsprojekt.

Projektet var oprindelig et OBM-projekt, men det er nu udbredt til flere instututioner, og omdannet til en forening. 179 medlemsinstitutioner. Disse medlemmer har en eller flere redaktører der kan indsende data, der godkendes centralt til publicering. Formålet er at opnå høj faglig og redaktionel standard.

17.000 brugere om måneden, der i gennemsnit bruger 9 minutter på sitet.

I 2012 blev sitet suppleret af en mobil-app, så man kan bruge atlasset når man bevæger sig rundt i landskabet.

Teknisk: UTM (med nulpunkt i H.C. Andersens Hus), MapInfo, MapExtreme. Noget af dette forsøges omlagt. Bruger mange API’er, fx Open Street Map, Bibliotek.dk m.fl.

Historisk atlas har sit eget webservice-lag: service.historiskatlas.dk (er glad for åbne data).

Fremtiden: Silverlight bliver udfaset af Microsoft, og HTML5 er det nye, som HA skal omlægges til. Integration med DigDag, youtube, sociale medier. Vigtigt med intelligente sammenfletninger for at holde fagligt fokus. Desuden er der en udfordring med oversættelse. En tidslinie er en oplagt feature. Georeferering direkte i browseren.

Bo Nissen Knudsen og Peder Dam (Københavns Universitet)

DigDag er en forskningsinstratruktur der gik i luften i efteråret 2012.

Idéen bag er integration af forskellige institutioners data – hvad angår administrative inddelinger over tid.

Digdag udbydes via WMS (fra GST) samt portalen www.digdag.dk. Portalen har en række børnesygdomme der håbes udbedret i fremtiden. Fx mangler der link fra historiske stednavneformer til administrative enheder.

Peder Dam fortæller om tilblivelsen af DigDags kort. DigDag er ikke tidssnit, men i stedet polygoner med et fra-til tidsstempel. Polygoner der hver især repræsenterer en administrativ enhed – specifikt et ejerlav. Ejerlavene er via en relationsdatabase knyttet sammen til 70 forskellige administrative temaer.

Henrik Dupont, Kongelige Bibliotek.

Projektet: Danmark set fra Luften – Før Google.

Pt mangler der standarder for præsentationen af bibliotekernes billed- og kort samlinger. Så samlingerne præsenteres på en række forskellige måder.  Ingen standarder for skrå-luftfoto, og der er ingen viden om hvad billederne viser og lokalitet.

Scanning af 250.000 billeder til 5-8 kroner pr stk fra Fyn. Det viste sig at være billigst at gøre det inhouse. Men lokaliseringerne er stadig et problem, hvorfor man har lavet crowdsourcing.

Har opbygget system der forbinder både Rex, foto, metadata og brugerdata.

Brugerne har i den grad taget projektet til sig, og over 150.000 billeder er lagt på plads siden september 2012.

Har fået en million kroner til scanning af Lolland og Falster, og savner financiering til Sjælland og Jylland.

Paneldebat. Ordstyrer: Per Grau Møller, Syddansk Universitet

paneldeltagere: Bo Nissen Knudsen, Henrik Dupont, Peder Dam, Peter Korsgaard, Mette Kia Krabbe Meyer og Rasmus Halling Lorentzen.

Diskussionen kredser om crowdsourcing. Kan data verificeres, kan metadata blive gode nok?  Kan det lade sig gøre? Kan det gøre projekterne mere interessante for brugere?

Det lader til at det næste projekt i historisk geografi skal “Trap 6”. Men der er meget projektforberedelse forude.

Skriv et svar