Kilder til landskabet 1787-1970

Syddansk Universitet tirsdag d. 10 oktober 2006

Kort er én væsentlig kildetype til landskabets historie, især i de sidste 200 år. Vores boghylder og arkiver indeholder imidlertid uanede mængder af journalnumre, trykte topografiske beskrivelser og historiske statistiske data samt utrykte indberetninger, som er knyttet til et geografisk punkt eller område. Den digitale tidsalder åbner nye muligheder for at genanvende denne mangfoldighed af materialer og ”sætte dem på kort” ved hjælp af GIS. Seminaret afholdt d. 10. oktober på Syddansk Universitet, Odense, omhandlede nogle af vores vigtigste ikke-kartografiske kilder, som kan belyse folketallet, landbrugslandskabets udvikling og bebyggelsesstruktur, dækkende perioden fra den første pålidelige folketælling i 1787 til kommunalreformen 1970. I alt deltog 46 museumsfolk, forvaltere og forskere.

Download det fulde program og foredragsholdernes præsentationer herunder

Dokumenter

Program for “Kilder til landskabet 1787-1970”

Foredrag

Peder Dam: Velkomst og introduktion

Morten Stenak: Statistik og kort – tolkning og misbrug gennem tiderne

Hans Chr. Johansen: Folketællinger

Jørgen Ryden Rømer: Tællinger af (landbrugs)areal og husdyr 1837-1951

Hans Jørgen Winther Jensen: Tællinger af (landbrugs)areal og husdyr 1837-1951

Mette Ladegaard Thøgersen: Trap Danmarks indberetninger

Peter Korsgaard: Ejendom, udstykningssager og matrikelkort

Per Grau Møller: Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum – mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse

Peder Gammeltoft: Skolelærerindberetningerne – navnestof og målebordsblade