Luftfoto – historie, teknik og anvendelse

13. maj afholdt HisKIS et seminar om “Luffoto – historie, teknik og anvendelse” på Syddansk Universitet i Odense. Seminaret talte 105 deltagere fordelt på styrelser, universiteter, museer, amter, kommuner, konsulentvirksomheder og forsvaret. Program og præsentationer kan downloades herunder.

Dokumenter

Program for “Luftfoto – historie, teknik og anvendelse”

Foredrag

Lars Tyge Jørgensen: Kort og Matrikelstyrelsen, fotogrammetri og tolkning

Henrik Dupont: Luftfotografiets historie

Per S. Nielsen: Optagelser fra Flyvertaktisk Kommando

Stefan Outzen: Skråfotos og forurenede grunde