Natur, kultur og forvaltning – historiske kort i praksis

D. 26. og 27. maj 2005 afholdte HisKIS en konference om anvendelsen af historiske kort inden for forvaltning og formidling. Konferencens hovedtemaer er: Landskabskortlægning, Vådområder samt Landskab og formidling.

Konferenceprogrammet, abstracts og præsentationer fra konferencen kan hentes her på siden.

Dokumenter

Program for “Natur, kultur og forvaltning”

Foredrag

Bernd Münier: Velkomst og indledning

Anna Bodil Hald: Kulturspor i vådområder – konflikter og samspil mellem natur og kultur

Anne Birgitte Nielsen: Vegetationshistorisk landskabsrekonstruktion af pollenkildernes rumlighed

Bent Lauge Madsen: Vandløb i kulturlandskabet: Valg mellem muligheder

Bo Ejstrud: Forhistorisk landskabskortlægning, potentielle ressourcer

Chris de Bont: Wetland reclamation and historical maps in the Nederlands

Claus Dam: Gamle kort og nye teknologier. Mobilt internet som tidsmaskine

Gert Hougaard Rasmussen: Historiske kort i naturvejledningen – fremmer forståelsen

Graham Fairclough: Using historic maps to look further… Historic landscape characterisation in England

Hanne Brande-Lavridsen: Hvad kortene kan fortælle om kultur- og naturlandskabet

Hans Jakob Martinsen: Tekniske og hydrologiske kortdatas anvendelse ved genskabelse af vådområder

Jørgen Ryden Rømer: Landskabs klassifikation baseret på arealanvendelse

Morten Stenak: Landvindingslandskabet som kulturmiljø

Ole Hjort Caspersen: Vurdering af landskabskarakter på lokal og regionalt niveau, et eksempel fra pilotprojekterne nationalpark Mols Bjerge og Kongernes Nordsjælland

Per Grau Møller: Digitalt kulturmiljøatlas

Thomas Wrbka: ormation & Reproduction of Cultural Landscapes in Austria – experiences from an interdisciplinary case-study