Anvendelser af historiske kort i landskabsstudier

Den 25. og 26. august 2003 afholdt HisKIS et seminar om “Anvendelser af historiske kort i landskabsstudier” på Det Kongelige Bibliotek. 100 deltagere fyldte Blixensalen til bristepunktet.  I seminarprogrammet indgik også besøg på bibliotekets udstilling “Danmark på Verdenskortet”. Seminarprogram, deltagerliste og præsenationer kan downloades herunder.

Et udpluk af foredragene blev udgivet i Perspektiv januar 2004. Indholdsfortegnelsen kun downloades til højre. Tidskriftet kan købes for kr. 50.- ved at rette henvendelse til netværkssekretæren

Dokumenter

Deltagerliste

Geoforum Indhold

Seminarprogram

Foredrag

Jens Andresen: Rekonstruktion af det fysiske og sociale landskab 1550-1850

Per Grau Møller: Udskiftningskort og Original I kort

Peter Steen Nielsen: VSK og bebyggelseskontinuitet i 1805 år – ppt

Peter Steen Nielsen: VSK og bebyggelseskontinuitet i 1805 år – txt

Morten Stenak: Estimering af foderproduktion vha. Original I kort