Fornyelse i styregruppen

På HisKis’ generalforsamling i november 2012 blev netværkets styregruppe udvidet, så gruppen nu også formelt også omfatter de personer der i de senere år har været aktive i netværkets aktiviteter. Desuden blev netværkets sekretær, Peder Dam, og netværkets kasserer, Per Grau Møller, genvalgt.
Oversigten over netværkets styregruppe kan ses her

Skriv et svar