Historiske bykort 1600-1950

Nyt HisKIS-seminar: Historiske bykort 1600-1950

Det Kongelige bibliotek / Blixensalen

Torsdag d. 24. maj 2012 kl. 10:00-16:15

Ofte bliver bykort udeladt eller i hvert fald nedprioriteret i publikationer og på seminarer om historiske kort. Måske fordi der antalsmæssigt er mange flere der viser landskabet uden for købstædernes byporte, eller måske fordi der er så mange forskelligartede korttyper? Dette er selvsagt beklageligt, for selvom de historiske bykort kan være udfordrende pga. stor variation, så rummer de et væld af information, der har relevans for et meget stort publikum. De historiske bykort bliver talrige allerede i 1600-tallet, og for flere byer findes der kort for hver 20.-40. år de sidste knap 400 år – samlet set er kortene en fantastisk kilde til byens udvikling.

Dette er baggrunden for det næste HisKIS-seminar: Hvilke historiske kort og prospekter findes der over de danske byer, og hvordan kan historikere benytte dem ved forskning og til formidling med hensyn til deres kildemæssige problemstillinger? Som ved tidligere seminarer vil HisKIS-seminaret fokusere særligt på den digitale behandling og den digitale formidling af de historiske kort: Hvilke muligheder og faldgrupper løber vi ind i, når de ældre kort behandles i GIS, og når kortene formidles til det brede publikum gennem web-browsere? Såvel mulighederne som faldgrupperne er store…

Historiske bykort 1600-1950 24 maj 2012

Skriv et svar