HisKIS

HisKIS netværket (Historisk-Kartografisk InformationsSystem) blev oprettet i 2001 som et uformelt forum for forskere, der arbejder aktivt med historiske kort. HisKIS-netværkets formål er at etablere et nationalt netværk for de forskningsinstitutioner og dele af forvaltningen, der anvender historisk kortmateriale, luftfotografier og dertil hørende geo-relaterede data (fx. befolkningstællinger, landbrugs- eller arealstatistik) som et redskab i arbejdet med landskabsrelaterede problemstillinger. Netværkets formål er udvikling af og udbredelse af kendskabet til brugbare data inden for det nævnte forsknings- og forvaltningsmiljø. Centralt i netværkets formål står afholdelse af konference og seminarer samt udvikling af en download-portal hvor digitalt historisk kortmateriale frit kan downloades.