Fornyelse i styregruppen

På HisKis’ generalforsamling i november 2012 blev netværkets styregruppe udvidet, så gruppen nu også formelt også omfatter de personer der i de senere år har været aktive i netværkets aktiviteter. Desuden blev netværkets sekretær, Peder Dam, og netværkets kasserer, Per Grau Møller, genvalgt.
Oversigten over netværkets styregruppe kan ses her

DigDag lanceret

De sidste 3 års store projekt indenfor historisk geografi lanceres 25. oktober 2012 på Rigsarkivet, og på projekt-hjemmesiden http://digdag.dk/

Mange fra HisKis har deltaget i projektet, og set til at det er blevet et godt og brugbart redskab.

Vi ser frem til at DigDag begynder at blive brugt af en bred skare af forskere og andre med interesse i historisk geografi.

Endnu et succesfuldt HisKis seminar afholdt

24. maj 2012 afholdte HisKis seminaret “Historiske bykort 1600-1950″ i Blixen-salen på Det Kongelige Bibliotek. Seminaret samlede ca. 50 deltagere, der oplevede den store variation af metoder der anvendes og discipliner der har gavn af historiske bykort.

seminarsiden kan downloades seminarets program, deltagerliste samt oplægsholdernes præsentationer.

Til de der savner en samlet beskrivelse af de danske bykort, og en samlet portal hvor kortene kan findes, anbefaler vi især Henrik Duponts præsentation.

Historiske bykort 1600-1950

Nyt HisKIS-seminar: Historiske bykort 1600-1950

Det Kongelige bibliotek / Blixensalen

Torsdag d. 24. maj 2012 kl. 10:00-16:15

Ofte bliver bykort udeladt eller i hvert fald nedprioriteret i publikationer og på seminarer om historiske kort. Måske fordi der antalsmæssigt er mange flere der viser landskabet uden for købstædernes byporte, eller måske fordi der er så mange forskelligartede korttyper? Dette er selvsagt beklageligt, for selvom de historiske bykort kan være udfordrende pga. stor variation, så rummer de et væld af information, der har relevans for et meget stort publikum. De historiske bykort bliver talrige allerede i 1600-tallet, og for flere byer findes der kort for hver 20.-40. år de sidste knap 400 år – samlet set er kortene en fantastisk kilde til byens udvikling.

Dette er baggrunden for det næste HisKIS-seminar: Hvilke historiske kort og prospekter findes der over de danske byer, og hvordan kan historikere benytte dem ved forskning og til formidling med hensyn til deres kildemæssige problemstillinger? Som ved tidligere seminarer vil HisKIS-seminaret fokusere særligt på den digitale behandling og den digitale formidling af de historiske kort: Hvilke muligheder og faldgrupper løber vi ind i, når de ældre kort behandles i GIS, og når kortene formidles til det brede publikum gennem web-browsere? Såvel mulighederne som faldgrupperne er store…

Historiske bykort 1600-1950 24 maj 2012

HisKIS

HisKIS netværket (Historisk-Kartografisk InformationsSystem) blev oprettet i 2001 som et uformelt forum for forskere, der arbejder aktivt med historiske kort. HisKIS-netværkets formål er at etablere et nationalt netværk for de forskningsinstitutioner og dele af forvaltningen, der anvender historisk kortmateriale, luftfotografier og dertil hørende geo-relaterede data (fx. befolkningstællinger, landbrugs- eller arealstatistik) som et redskab i arbejdet med landskabsrelaterede problemstillinger. Netværkets formål er udvikling af og udbredelse af kendskabet til brugbare data inden for det nævnte forsknings- og forvaltningsmiljø. Centralt i netværkets formål står afholdelse af konference og seminarer samt udvikling af en download-portal hvor digitalt historisk kortmateriale frit kan downloades.