Fornyelse i styregruppen

På HisKis’ generalforsamling i november 2012 blev netværkets styregruppe udvidet, så gruppen nu også formelt også omfatter de personer der i de senere år har været aktive i netværkets aktiviteter. Desuden blev netværkets sekretær, Peder Dam, og netværkets kasserer, Per Grau Møller, genvalgt.
Oversigten over netværkets styregruppe kan ses her

DigDag lanceret

De sidste 3 års store projekt indenfor historisk geografi lanceres 25. oktober 2012 på Rigsarkivet, og på projekt-hjemmesiden http://digdag.dk/

Mange fra HisKis har deltaget i projektet, og set til at det er blevet et godt og brugbart redskab.

Vi ser frem til at DigDag begynder at blive brugt af en bred skare af forskere og andre med interesse i historisk geografi.

Endnu et succesfuldt HisKis seminar afholdt

24. maj 2012 afholdte HisKis seminaret “Historiske bykort 1600-1950″ i Blixen-salen på Det Kongelige Bibliotek. Seminaret samlede ca. 50 deltagere, der oplevede den store variation af metoder der anvendes og discipliner der har gavn af historiske bykort.

seminarsiden kan downloades seminarets program, deltagerliste samt oplægsholdernes præsentationer.

Til de der savner en samlet beskrivelse af de danske bykort, og en samlet portal hvor kortene kan findes, anbefaler vi især Henrik Duponts præsentation.